Tytuł: Nowe kłopoty z kulturą
Seria: Kultura oddolna
ISBN 978-83-941414-3-1
Redaktor serii: dr hab. Sławomir Sikora
Redakcja naukowa: dr hab. Sławomir Sikora, dr Karolina J. Dudek
Recenzent tomu: dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM
Redakcja językowa i korekta: Michał Głuszek
Projekt graficzny i skład: Natalia Kulka
Fotografia na okładce: Karolina J. Dudek i Sławomir Sikora
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”
Zespół badawczy: dr hab. Sławomir Sikora, dr Piotr Cichocki, mgr Maja Dobiasz, dr Karolina J. Dudek, dr Tomasz Rakowski, mgr Agata Rybus, dr Katarzyna Waszczyńska, prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, mgr Magdalena Zatorska; współpraca mgr Julia Biczysko, mgr Krzysztof Braun, mgr Małgorzata Kowalska, dr Joanna Mroczkowska, mgr Ewa Nizińska, mgr Dorota Ogrodzka, mgr Paweł Ogrodzki, mgr Agnieszka Pajączkowska, mgr Pola Rożek, mgr Sebastian Świąder, mgr Jacek Wajszczak, oraz studenci IEiAK: Joanna Baranowska, Justyna Błędowska, Katarzyna Ciołek, Tomasz Chwałek, Marcin Damek, Aleksandra Domaradzka, Maciej Eichelberger, Noémie Fontenelle, Karolina Gmyz, Karol Górski, Anna Greszta, Agnieszka Gwiazdowicz, Margarit Harutyunyan, Justyna Jarząbek, Alicja Karasińska, Marta Koziej, Wika Krauz, Weronika Kwiatkowska, Anna Lewicka, Karolina Lipińska, Joanna Łodygowska, Paula Mikołajczyk, Weronika Najda, Oskar Papis, Zuzanna Piątek, Ewa Potępa, Olga Rembielińska, Agata Strzałkowska, Julia Szawiel, Zofia Maria Uszyńska, Zuzanna Walkiewicz, Olga Zając, Karolina Żądełek.
http://kulturaoddolna.pl, email: info@kulturaoddolna.pl
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wydawca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa

Warszawa 2016

Książka jest dostępna na licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

Spis treści
Sławomir Sikora, Karolina J. Dudek, Antropologiczne badanie kultury. Prolegomena 5
Badanie kultury oddolnej 13
Piotr Cichocki, Tradycyjni i medialni. Czyli o lokalnych hierarchiach w kontekście mediów, technologii i materialności 14
Katarzyna Waszczyńska, Życie kulturalne gminy. Przykład gminy Kadzidło 30
Tomasz Rakowski, Działanie w kulturze (z appendixem Mai Dobiasz: Suwak etnograficzno-animacyjny i dobre praktyki animacji kultury) 43
Sławomir Sikora, Karolina J. Dudek, Aktywności miejskie. Kierunek Grochów 62
Magdalena Zatorska, Lokalne wymiary pamięci 78
Anna Wieczorkiewicz, Swojskość i obcość w mieście. Marka „Orient” 92
Debata „Nowe kłopoty z kulturą” 111
Część 1. Jak działać w kulturze? 112
Rozmawiali: Arek Gruszczyński, Katarzyna Kuzko-Zwierz, Mirosław Skrzypczyk. Moderacja: Karolina J. Dudek
Część 2. Wytwarzanie kultury? 129
Rozmawiali: Wojciech J. Burszta, Piotr Cichocki, Joanna Kurczewska, Tomasz Rakowski, Sławomir Sikora, Katarzyna Waszczyńska, Magdalena Zatorska. Moderacja: Karolina J. Dudek
Biogramy 148


Tytuł: Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna
Seria: Kultura oddolna
ISBN 978-83-941414-2-4
Redaktor serii: dr hab. Sławomir Sikora
Redakcja naukowa: dr Piotr Cichocki, dr Karolina J. Dudek,
dr Tomasz Rakowski, dr hab. Sławomir Sikora, dr Katarzyna Waszczyńska,
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, mgr Magdalena Zatorska
Redaktor prowadzący: dr Karolina J. Dudek
Redakcja językowa: Dagmara Dudek, Karolina J. Dudek
Projekt graficzny i skład: Natalia Kulka
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego
„Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”
http://kulturaoddolna.pl, email: info@kulturaoddolna.pl
Publikacja finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wydawca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żurawia 4 00-503 Warszawa
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Spis treści
Kultura 2.015 beta. Pobierz 4
Tradycyjni i medialni 7
Oddolność i rzeczy. Z Piotrem Cichockim o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek 8
Karolina Lipińska, Piotr Cichocki, Medialne rewolucje w kurpiowskich ogrodach 12
Życie kulturalne gminy 20
Kultura lokalnie. O działaniu u siebie. Z Katarzyną Waszczyńską, Małgorzatą Kowalską i Ewą Nizińską o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek 21
Kultura lokalnie. Co robi badacz w terenie? Z Katarzyną Waszczyńską, Małgorzatą Kowalską i Ewą Nizińską o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek 30
Ewa Nizińska, Wirtualne życie kulturalne gminy 33
Działanie w kulturze 44
O oddolności instytucji i wspólnym działaniu. Z Tomaszem Rakowskim o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek 45
Weronika Najda, współpraca: Tomasz Rakowski, „Królowie boiska”. Samoorganizacja wiejskiego klubu sportowego 51
Aktywności miejskie 62
Etnografia, kultura i antropologia przestrzeni bliskich. Ze Sławomirem Sikorą o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek 63
Karolina J. Dudek, Sławomir Sikora, Miasto Kroków. Spacer Miejski jako narzędzie w działaniach oddolnych i instytucjonalnych 67
Lokalne wymiary pamięci 80
Kultura, jedzenie i historia lokalna. Z Magdaleną Zatorską o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek 81
Magdalena Zatorska, Ciulim lelowski jako lokalne dziedzictwo jedzeniowe 86
Swojskość i obcość w mieście 96
Orient i znaki odmienności kulturowej. Z Anną Wieczorkiewicz rozmawia Karolina J. Dudek 97
Justyna Błędowska, Dwie biografie, jedna pasja. Od praktyk prywatnych do instytucjonalnych 103
Biogramy 119