Medialne rewolucje w kurpiowskich ogrodach

Lokalne bary i restauracje to miejsca, w których kumulują się oddolne i odgórne zjawiska kulturowe (Fiske 2010), ścierające się w ramach charakterystycznych dla nowoczesności praktyk konsumpcyjnych. Punkty te służą lokalnym społecznościom za przestrzeń, w której tworzy się i podtrzymuje więzi, gromadzi się i świętuje. Dawniej miejscami ważnymi dla kultury ludowej były karczmy i gospody. Zanik […]

Kurpie od kuchni

Biesiada kurpiowska jest jedną z wielu atrakcji oferowanych turystom odwiedzającym Muzeum Kurpiowskie w Wachu. W jej skład wchodzą potrawy i napoje z obszaru Kurpi Puszczy Zielonej. Są to między innymi: rejbak, chleb ze smalcem, fafernuchy, placek drożdżowy, psiwo kozicowe i mioduszka. Zestaw ten może zostać rozszerzony na życzenie gości o kapustę z kaszą lub zupę. Te ostatnie przygotowywane są szczególnie dla dzieci. […]

Kicia Kocia

„Stare budynki z niskimi czynszami są inkubatorem nowych działań.”Jane Jacobs O stopniowej gentryfikacji Brooklynu można mówić od momentu, gdy zaczęli się tam sprowadzać artyści, pisarze i muzycy. To oni zainicjowali zmiany i stali się współtwórcami innego, nowego wyobrażenia o dzielnicy; tytuł rozdziału książki Sharon Zukin  ̶  How Brooklyn Became Cool (Zukin 2010)  ̶  znakomicie to oddaje. […]